Dette ønsker vi oss til jul!

Det er jul, og da er det lov å drømme om å få det man ønsker seg, er det ikke?           Vi drømmer om at flere skal forstå hva norsk næringsliv er.

NHO Oslo og Akershus

Her er vi som jobber i NHO Oslo og Akershus Fotograf: Nina Solli

Publisert 22.12.16

Oslo og Akershus

Vi drømmer om at flere skal verdsette det norske bedrifter bidrar med. Vi ønsker at flere skal tenke på at det er i næringslivet de fleste av oss jobber. Næringslivet er mennesker, kvinner og menn med gode ideer og trang til å skape og drive noe selv. Men undersøkelser viser at mange ikke bryr seg noe særlig om norsk næringsliv. De tror at næringslivet først og fremst er opptatt av «de rikes interesser» og at all vår velstand kommer fra oljeinntektene.

Vi ønsker at flere tenker på næringslivet med glede og respekt, at flere ser både de små og de store bedriftene. Vi snakker om arbeidsgivere med hjerter som brenner for bedriften og lokalsamfunnet. For Norge består aller mest av små og mellomstore virksomheter. De betaler skatt av overskuddet og lønner sine ansatte. Slik bygges det samfunnet vi er så glade for å være en del av. Det er en sammenheng mellom sunne bedrifter i alle størrelser og velferdssystemet vårt. Når NHO jobber for at det skal legges til rette for innovasjon, konkurranseevne, redusert formueskatt og økt verdiskaping, handler det om å sikre arbeidsplasser og velferdsordningene.

Vi drømmer om å beholde et samfunn som er preget av trygghet, tillit, omsorg, respekt, varme, ærlighet, frihet, likhet og verdighet. Det er et samfunn der det seriøse næringslivet er en av de viktigste brikkene. Det handler om mennesker – om deg og meg – om oss. Hvordan vi i fellesskap løser samfunnets utfordringer og sørger for at alle har det bra. Veier og hus bygges, jernbanen ruller gjennom landet. Fisken i havet utnyttes til sunn og god mat, husdyr kan beite på ren jord og gi oss ribbe og pinnekjøtt til jul. Når håret er for langt får vi det klippet, og tannlegene fikser hull i våre tenner. Olje og gass er en del av energimiksen til en økende befolkning samtidig som vi leter etter grønnere løsninger. Den som er syk får hjelp, den som står utenfor blir invitert inn. Barna kan gå i barnehage og på skoler med dyktige lærere, ungdommen får læreplasser, de eldre blir tatt vare på. Vi drømmer om en politikk og et offentlig byråkrati som gir næringslivet like konkurransevilkår og som sørger for at ingen kan ta seg til rette på bekostning av andre.

Det ønsker vi. Det drømmer vi om.  God jul!