Dialog skal gi fart på utviklingen av hydrogenbiler

Oslo og Akershus har strategier for innføring av hydrogendreven transport, men gjennomføringen er nådd et kritisk punkt.

Publisert 23.06.15

Oslo og Akershus, Leverandørutvikling

Alle venter på alle. Forholdene ligger til rette, men ingen har rygg til å ta spranget fremover. Men nå trår Nasjonalt program for leverandørutvikling til: Gjennom dialog skal man komme videre!

De politiske organene i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har nettopp vedtatt sine strategier for satsing på hydrogen som drivstoff. Det ambisiøse målet er å bli en foregangsregion på området. Ønsket er å bli internasjonalt kjent som en veiviser for hvordan overgangen til fossilfri transport kan gjennomføres. Klimautslippet skal ned 50 prosent av 1991–utslippet innen 2030, og fossilfri transport skal innfases. Les mer