Hvem kan utvikle nye medisindispensere?

Oslo kommune inviterer i samarbeid med Nasjonalt leverandørutviklingsprogram og Oslo MedTech, aktuelle leverandører til dialog knyttet til Oslo kommunes planlagte anskaffelse av elektroniske medisindispensere med tilhørende tjenester.

Publisert 15.04.15

Oslo og Akershus, Leverandørutvikling

1.1      Dialogkonferanse

Alle interesserte leverandører inviteres til dialogkonferanse

Tid :     29.april 2015 kl. 09:00 – 13:00

Sted : Storgaten 51, første etasje

Formålet med dialogkonferansen er å etablere en tidlig dialog med markedet med den hensikt å presentere Oslo kommunes behov nærmere, for å informere markedet og få markedets respons og tanker knyttet til behovet.

Program for konferansen:

09:00 - 09.30

Registrering & kaffe

09.30 - 09.40

Velkommen ved Helseetaten

09.40 – 09.55

Nasjonalt program for leverandørutvikling,
v/ NHO (Gørill Horrigmoe)

09.55 - 10.35

Presentasjon av behov og utfordringer for elektroniske medisin-dispensere med tilhørende tjenester (Morten Thorgersen, Sigrid Aketun, Birgit Nordby)

10.35 - 11.05

Dialog  (André Joachim Frank og Oddbjørg Furre Nergård)

11.05 - 11.20

Veien videre (André Joachim Frank og Oddbjørg Furre Nergård)

11.20 - 12.00

Lunsj og mingling 

12.00 - 13.00

Speed dating ledet av Oslo Medtech

Dialogkonferansen avsluttes med en valgfri speed-dating/ partnering-sesjon fasilitert av Oslo Medtech der alle aktører får noen minutter til å presentere seg (2-5 min avhengig av antall påmeldte) og kommunisere sitt behov for utviklingspartnere og leveransepartnere.

MELD DEG PÅ HER
Frist for påmelding er 25. april 2015
For spørsmål vedrørende dialogkonferansen kan Utviklings- og kompetanseetaten ved Oddbjørg Furre Nergård kontaktes, oddbjorg.furre.nergard@uke.oslo.kommune.no

Les mer om anskaffelsen og påfølgende en til en møter