I dialog med skjenkenæringen

Konstituert byråd for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund, og Næringsetaten inviterer eiere og ansvarlige ved skjenkesteder i Oslo til dialogmøte 3. desember.

Publisert 21.11.14

Oslo og Akershus

Agenda for møtet er dialog om hvordan vi best mulig kan samarbeide for å skape et mangfoldig restaurant- og uteliv som bidrar til at Oslo er en attraktiv og spennende by. Næringsetaten og politiet vil informere kort om sitt arbeid opp mot restaurant- og utelivsbransjen. Det åpnes deretter for bransjens innspill til det videre samarbeidet. Møtet vil finne sted på Rådhuset  onsdag 3. desember kl. 10:00 - 12:00. For mer informajson og påmelding se Næringseatenes sider.www.nae.oslo.kommune.no .

Seniorrådgiver Ingvild M.H.Eriksen oppfordrer bransjen til å delta. - Dette kan være en viktig arena for å få frem synspunkter hvis man ikke er fornøyd med dagens praksis. 

 

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347