Dieselbilforbud i Oslo

Ikke all næringstransport er unntatt for dieselbilforbud som innføres i Oslo tirsdag.

#205

Vei Fotograf: NHO

Publisert 16.01.17

Oslo og Akershus, Samferdsel

Oslo kommune kan iverksette dieselforbud som et strakstiltak på dager med høy luftforurensning. Et slikt forbud settes i verk i morgen. Bedrifter har kontaktet NHO Oslo og Akershus om dette. På en henvendelse til Oslo kommune og Bymiljøetaten får vi vite at næringstransport ikke er unntatt fra dieselforbudet.

Næringsdrivende med tunge verktøy får unntak. Dette kan feks gjelde håndverkere. Næringsdrivende ute på oppdrag som kan dokumentere at oppdraget er akutt - feks ved vannlekkasje eller strømbrudd, vil også få unntak. Men næringsdrivende som bruker bilen mellom oppdrag eller møter, vil ikke få unntak, opplyser Bymiljøetaten.

Et midlertidig kjøreforbud vil være aktuelt når det er eller er ventet:
• høy luftforurensning som følge av eksos
• over større områder av byen
• i to dager eller mer

Forbudet gjelder ikke for:
• tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
• bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
• Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
•Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
• utrykningskjøretøy
• kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
• pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.
• kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.
• kollektivtrafikk
• kjøretøy med persontransportløyve
• bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Det er ikke mulig å søke dispensasjon fra dieselforbudet. Det er unntakene over som gjelder. Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

Hvor gjelder forbudet? Les mer på Oslo kommunes sider