Digital Samhandling - forutsetning for å overleve

I underkant av 50 medlemmer deltok på NHO Oslo og Akershus sin nettverksfrokost onsdag.   3 representanter fra Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi fortalte om hva som nå skjer i forbindelse med digitalisering av offentlige anskaffelser.

Publisert 07.03.14

Oslo og Akershus

Om noen år vil de aller fleste offentlige anskaffelser foregå digitalt. Det gir store muligheter til å bli leverandør til det offentlige og til å spare tid, penger og ressurser. For de som ikke tar del i omstillingen, kan det få dramatiske konsekvenser. Seniorrådgiverne Knut Riise, Jan André Mærøe og Elisabeth Sundholm fra Difi fortalte om hva dette betyr for leverandører til offentlig sektor, hvorfor dette er så viktig og hvordan komme i gang med e-handel.

400 mrd i offentlige innkjøp
Hvert år foretar det offentlige innkjøp for 400 mrd, - det gir et betydelig potensial for besparelser, sier Knut Riise, seniorrådgiver i seksjon for teknologi og støttesystemer i avdeling anskaffelser i Difi. I følge Riise er potensialet for besparelser beregnet å være et sted mellom 6-13,5%. -Gitt at beløpet er riktig, gir det et potensial for besparelser på 24 – 54 mrd pr år. – Å ta ut effektiviseringspotensialet ved bedre innkjøp kan gi økt tjenesteproduksjon på flere andre viktige områder.

Ny regjering jakter på tidstyvene i offentlig sektor og leter etter tiltak som kan gi de større økonomisk handlingsrom. Effektivisering skal blant annet skje gjennom bruk av digitale løsninger, hvor bla offentlige virksomheter skal kreve elektroniske fakturaer fra sine leverandører. Men, tidstyver finnes også i det private næringslivet, sier Riise. I følge han er det mange leverandører som ikke vet hvor store muligheter det er for å gjøre besparelser. Skal de følge med og kunne levere til det offentlige i fremtiden samt være relevante for kundene som i større grad forespør e-handel, må de være endringsvillige.  I følge Riise er digital samhandling en forutsetning for å overleve i markedet.

Hvordan komme i gang?
Jan André Mærøe, seniorrådgiver i seksjon for teknologi og støttesystemer i avdeling anskaffelser i Difi, gikk gjennom hvordan en bedrift rent praktisk kan komme i gang. Han fortale blant annet om hvordan man lager en EHF melding (elektronisk handels format), hvordan sende inn en ordre, -hvordan bekrefte denne? Hvordan kommer bedriften i gang med elektronisk faktura?

Elisabeth Sundholm, seniorrådgiver i seksjon for partnere og leverandører i avdeling anskaffelser i Difi hadde konkrete eksempler på hvordan en bruker Doffin. Hun viste hvordan man søker etter kunngjøringer, hvordan logge inn, og hvordan foreta søk? Sundholm ønsket tilbakemeldinger på deltakernes erfaringer og endringsbehov, og ba de melde dette inn til henne.

Her er presentasjonene og filmen som ble vist på nettverksfrokosten.
Knut Riise og Jan André Mærøe sin presentasjon 
Presentasjonen til Elisabeth Sundholm
Difis film om Kvinto