Dugnad for å få ned sykefraværet i Akershus

Sykefraværet i Akershus er høyere enn ønsket. For å få ned antall sykemeldingsdager, må alle involverte bidra slik at folk kommer raskere tilbake på jobb.

Publisert 09.11.15

Oslo og Akershus

Arbeidsplassen er den viktigste arena for god sykefraværsoppfølging.

Den gjennomsnittlige sykemeldingstiden på det legemeldte fraværet er på 37 dager, ifølge NAV. Fra 16. november 2015 vil alle NAV-kontorene i Akershus håndheve lovens krav om at sykmeldte skal prøve seg i arbeid så tidlig som mulig.

Den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV skal på hver sin måte bidra til at den sykmeldte så tidlig som mulig kan delta i arbeid. NAV skal nå bli tydeligere når det gjelder forventningene til aktivitet.

Tett oppfølging av sykmeldte gjennom tidligere dialogmøter og tydeligere forventninger fungerer. En tilsvarende sykefraværssatsing i Hedmark, som startet for litt over to år siden, resulterte i at sykefraværet gikk ned med ti prosent. Utbetalingene av sykepenger har gått ned med over 80 millioner kroner i løpet av ett år. Redusert sykefravær utgjør en forskjell for fellesskapet, arbeidsgiverne og for den enkelte.

Til deg som er arbeidsgiver: Når en av dine arbeidstakere blir sykmeldt, har du som arbeidsgiver et oppfølgingsansvar. Den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV, skal på hver sin måte bidra til at den sykmeldte så tidlig som mulig kan delta i arbeid.

NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 36 hvis du trenger veiledning eller bistand til å tilrettelegge for en sykmeldt arbeidstaker.

Les mer: her