E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

Den nye byregjeringen i Oslo vil ikke øke kapasiteten på E18. Samtidig innser de at befolkningen i hovedstadsregionen vil øke enormt. - Vi trenger en bedre E18 for å få godset fram og folk på jobb, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Publisert 20.10.15

Oslo og Akershus, Samferdsel

-SSB mener vil vi få en befolkningsvekst 1,8 millioner innbyggere i Oslo og Akershus fram mot 2040. Nå skal ikke alle disse bo i Oslo sentrum, men mange av dem vil pendle dit. Alle disse nye innbyggerne trenger mat, klær, møbler og håndverkertjenester, for å nevne noe, sier Solli

I løpet av 20 år kan vi oppleve 50 % økning i forhold til dagens trafikk, og videre 100% økning i løpet av 35 år. TØIs grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på rundt 2% for Oslo og Akershus.

-E18 Vestkorridoren er allerede i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kroner årlig. Jeg kjenner eksempler på håndverkere som ikke tar oppdrag i Oslo, fordi for mye av tiden deres vil gå bort i kjøring. E18 er ikke blitt utbedret på 35 år. I disse tider med næringsliv som sliter, blir utbedring av denne veien særs viktig, sier Solli.

Solli synes det er positive signaler fra den nye byregjeringen om at varetransport skal prioriteres på veien.

-Men jeg er spent på hvordan byregjeringen vil løse transportutfordringene vestover uten å bygge ut E18, med den befolkningsveksten som forventes. NHO Oslo og Akershus er ikke mot rushtidsavgift.  Vi er heller ikke bekymret for matpakkekjøreren. For oss er det viktigste at E18 må forbedres slik at næringstransporten kommer fram, sier Solli

- Bærekraftig byutvikling handler om å bygge ut kollektivtilbudet slik at privatbil fremstår mindre attraktivt. Det mener vi er smart. Framtidens jobbreiser foregår kollektivt. Kollektivkapasiteten må dobles og det må bygges både ny tunell for tog og for t-bane. Dersom E18 ikke skal bygges ut, er kollektivfelt i begge retninger et minstemål. I dag stanger bussen i den samme køen som bilene, sier regiondirektøren.