Kommunereform

Færre og bedre kommuner

En fersk undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter viser at en mer effektiv offentlig sektor er viktig for bedriftene. – Mange kjenner nok på frustrasjonen av å måtte forholde seg til ulike regler og praksis i mange kommuner og offentlige virksomheter, sier regiondirektør Nina Solli.

Publisert 11.06.14

Oslo og Akershus

 -Akershus burde redusere fra 22 til 4 kommuner og dermed være bedre rustet til å betjene næringslivets behov, fortsetter Solli.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med NHOs Økonomibarometer for 2. kvartal der bedriftene blir bedt om å rangere viktige næringspolitiske saker.  Økonomibarometeret viser en voksende markedsoptimisme blant bedrifter i hovedstadsregionen. NHO Oslo og Akershus medlemmer gjenspeiler næringsstrukturen i regionen med stort innslag av byggenæring, kunnskapsbedrifter, servicenæring og reiselivsbedrifter. Samlet sett rangerer bedriftene i Oslo og Akershus er de 7 viktigste næringspolitiske sakene slik: 

  1. Politikk som bidrar til en mer effektiv offentlig sektor
  2. Økonomisk politikk som bidrar til lavt rentenivå/ konkurransedyktig kronekurs
  3. Økt satsing på relevant utdanning
  4. Mer fleksible arbeidstidsreguleringer
  5. Redusert skjema og oppgavebyrder for næringslivet
  6. Mer fleksible ansettelse-, perm.- og oppsigelsesregler
  7. Økt bruk av private leverandører i offentlig tjenester

 -Vi vet at en effektiv offentlig sektor er viktig for næringslivet, men vi opplever at lokalpolitikerne har skylappene på når det skal planlegges transport, boliger, skoletilbud og kommunale tjenester og anskaffelser, sier Nina Solli. Oslo og Akershus er en bo- og arbeidsmarkedsregio og må utvikles mer helhetlig. Færre og sterkere kommuner kan spille en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger for et konkurransedyktig næringsliv. - Akkurat som innbyggere flest, trenger også bedriftene en kommune som bidrar til å gjøre hverdagen enklere, avslutter Nina Solli.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773