E18 med egne felt for næringstransport

NHO Oslo Akershus og LO i Oslo frykter for næringstransporten på E18 og har sendt felles innspill til forhandlerne på Østmarka.

Publisert 13.10.15

Oslo og Akershus, Samferdsel

-Rørleggeren kan ikke ta trikken og større varer fordrer gode transportløsninger. Befolkningsvekst vil kreve bedre løsninger for transport rundt og i Oslo. Derfor er det viktig at det nye byrådet i Oslo finner gode løsninger for E18, sier regiondirektør Nina Solli.

LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus mener veksten i persontrafikk skal løses med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Men dagens E18 Vestkorridoren er en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kr årlig.

-E18 må forbedres slik at næringstransporten kommer fram.  I disse tiden med næringsliv som sliter, blir utbedring av E18 særs viktig, sier Solli.

Her er dokumentet som LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus sendte forhandlingspartene i Oslo.

Les også innslaget på NRK Østlandssendingen her.