Engasjerende nettverksfrokost

Nettverkfrokost med tema "oppfølging av sykefravær i praksis" gav fult hus på Thon Hotel Ski. I underkant av 50 deltakere bidro til at dette ble et interessant og engasjerende møte.

Engasjerte deltakere på NHO Oslo og Akershus' nettverksfrokost

Publisert 24.10.14

Oslo og Akershus

Mange arbeidsgivere opplever sykefraværsoppfølging som vanskelig og komplisert. Spesialrådgiver i NHO, Ann-Torill B. Indreeide foreleste om hvilke rettigheter, plikter og muligheter du som arbeidsgiver har ved ansattes fravær. Deltakerne stilte spørsmål. Mange bidro med egne erfaringer og opplevelser, noe som bidro til god stemning og ny læring for mange av deltakerne.

Ann-Torill B. Indreeide snakket også om fravær og arbeidsgivers mulighetsrom, bruk av egenmelding og forventninger til den sykmeldte. Hva betyr de nye reglene for sykefraværsoppfølging for arbeidsgiver og arbeidstaker? Indreeide gikk også gjennom arbeidsgivers samarbeidsparter samt sjekkliste for samtaler om fravær. Hun oppfordret alle deltakerne til å ta i bruk NHOs "app" www.nho.no/ia , hvor du finner nyttig informasjon og verktøy mm.

Ønsker du å delta på nettverksfrokoster i fremtiden? Se video og finn ut hvorfor du skal delta.

Hva er tema på nettverksfrokostene? Hvor og når arrangeres de?

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347