Byene må ønske å bli by

Byene er fremtiden og må formes riktig. I byene møter mennesker med ideer mennesker som kan gjennomføre ideene, og næringslivet liker seg best der de andre er.

Engasjerte næringslivsaktører

Publisert 22.01.15

Oslo og Akershus

Nina Solli oppfordret til at vi må endre vårt mentale bilde av en by – fremtidens byer må være «walkable» – mennesker må være i sentrum. Byene må ønske å bli by, og vi må unngå «ikke i min bakgård» - holdning. Det vil hindre utvikling og føre til at arbeidsmarkedet blir mindre, mente Nina Solli.

For å stimulere til innovasjon og nye arbeidsplasser er det viktig med nærhet mellom forskning og bedrifter, mente Nina Solli, og trakk fram Ås som et eksempel på et slikt potensiale.

- Nå har vi planene – det som gjenstår er gjennomføring!, avsluttet Nina Solli.

- Vi må gjøre arbeidsmarkedet større for å ta i mot befolkningsveksten. Da må vi møte voksesmertene med utbygging av kollektivtrafikk og veier. Byene er fremtiden og må formes riktig. Næringslivet liker seg best der de andre er. Fremtidens vekstnæringer er urbane, og da må vi ha attraktive byer. Her har vi en plan for seks byer i Akershus, det gir muligheter, sa Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Nina Solli oppfordret til at vi må endre vårt mentale bilde av en by – fremtidens byer må være «walkable» – mennesker må være i sentrum. Byene må ønske å bli by, og vi må unngå «ikke i min bakgård» - holdning. Det vil hindre utvikling og føre til at arbeidsmarkedet blir mindre, mente Nina Solli.

For å stimulere til innovasjon og nye arbeidsplasser er det viktig med nærhet mellom forskning og bedrifter, mente Nina Solli, og trakk fram Ås som et eksempel på et slikt potensiale.

- Nå har vi planene – det som gjenstår er gjennomføring!, avsluttet Nina Solli. Les mer om Næringskonferansen her