Er dine ideer godt nok beskyttet?

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO Oslo og Akershus og NHO Østfold inviterer til nettverksfrokost med tema: "Hvordan hindre at konkurrentene utnytter din innovasjon eller ditt varemerke?

Velkommen til nettverksfrokost med tema: "Hvordan hindre at konkurrentene utnytter din innovasjon eller ditt varemerke?

Publisert 30.03.16

Oslo og Akershus, Østfold

I alle bransjer, fra fiskeri til mekanisk industri, er det ofte et unikt konkurransefortrinn som gjør at kundene fortsetter å velge deg.  Konkurransefortrinnet er som regel rotfestet i de unike idéene, kunnskapen eller løsningene som din bedrift tilbyr. Slike «ideer», såkalte immaterielle verdier og rettigheter – IPR (Intellectual Property Rights) – er blitt svært viktig og utgjør over halvparten av bedriftenes markedsverdier. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes.

- "Hvordan identifisere og beskytte bedriftens konkurransefortrinn?"
- "Hvordan sikre at dine ansatte ikke tar med seg bedriftens konkurransefortrinn når de slutter?"  Er to av spørsmålene som vil bli besvart på nettverksfrokosten på Thon Hotel Ski tirsdag 12. april. Ledelse og ansatte i bedrifter som er utsatt for konkurranse oppfordres til å delta. Deltakelse er gratis for NHO-medlemmer. Se mer om nettverksfrokosten og påmelding her.

Bakgrunn

Nyere EU-studier slår fast at immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi. Så mye som en av tre jobber oppstår rundt immaterielle rettigheter. Slike rettigheter utgjør over 50 prosent av bedriftenes markedsverdi. For stadig flere av NHOs medlemsbedrifter avhenger derfor konkurranseevnen i stor grad av de immaterielle rettighetene de sitter på. Det kan være tale om patenter, varemerker, opphavsrettigheter, know-how osv.

NHO opplever at mange har behov for økt bevissthet, kunnskap og bistand om hvordan bedriften best kan forvalte sine immaterielle rettigheter. Det er vår erfaring at de større bedriftene og bedriftene med produkter hvor immaterielle rettigheter har en stor betydning for produktets totale verdi (typisk design og patent), har ansatt dedikerte personer til å forvalte bedriftens immaterielle verdier. Immaterielle rettigheter av ulik karakter utgjør imidlertid store verdier også i små og mellomstore bedrifter som ikke innehar særskilt IPR-kompetanse.

NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Samarbeidsavtalen med Onsagers skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester. Les mer om NHOs samarbeidsavtale med Onsagers her.

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105
Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Mobil
45208347