Et budsjett som får fart på økonomien

Tiltakspakkene er et positivt bidrag i omstillingstider

Publisert 07.10.15

Oslo og Akershus

- Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som bidrar til å sikre omstillingen for mange av bedriftene i Oslo og Akershus.
-Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet er det viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Solli.

Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.
- De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur og bygg. Det er bra. Våre medlemsbedrifter kan bidra nå som kommunene har fått penger til vedlikehold av blant annet skolebygg, sier Solli.