Et godt budsjett for næringslivet i Oslo og Akershus

Dette er et godt budsjett for Norge og næringslivet i Oslo og Akershus. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser. Det kan bety mye for nyetableringer i Oslo og Akershus.

#205

Regiondirektør Nina Solli Foto: Moment Studio

Publisert 12.10.17

Oslo og Akershus

Norsk økonomi er i rimelig god forfatning. Norsk økonomi nærmer seg normaltilstanden. Da er det naturlig at veksten i oljepengebruken dempes ned mot antatt normalnivå, slik at oljepengebruken er bærekraftig på sikt.  

- Pasienten er friskmeldt. Medisineringen kan opphøre. Derfor er det bra at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruk i neste års statsbudsjett, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus. 

Glad for at maskinskatten fjernes 
Solli er også svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet. 

- Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Den kan gjøre at utenlandske bedrifter velger bort Norge, blant annet at store IT-giganter ikke legger datasentre hit. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter.  

Gode transportløsninger  
For næringslivet i Oslo og Akershus er samferdsel en hovedprioritering de neste fire årene. Mange viktige prosjekter for regionen, som Intercity, Fornebubanen, AHUS-banen, E 18 vestkorridoren og Retvedt-Vinterbro, er inne i NTP.  

- Vi er fornøyd med at satsingen på samferdsel fortsetter og at en ambisiøs Nasjonal Transportplan følges opp på en god måte i statsbudsjettet. Det betyr at arbeidet med viktige prosjekter i vår region fortsetter, sier Nina Solli. 

 Sats mer på yrkesfagene! 
Vi må få flere ungdommer til å velge yrkesfag slik at næringslivet fortsatt får tilgang på relevant kompetanse. NHOs Kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter i vår region ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Det er positivt at regjeringen fortsetter satsingen på yrkesfag, men vi savner en økning i lærlingtilskuddet og bevilgninger til modernisering av utstyrsparken på de videregående skolene. 

Hvis elevene skal opplæring i tråd med bedriftenes behov, så må skolene ha relevant utstyr. Da må de få midler til dette. Dette er noe vi håper løftes inn i høstens budsjettforhandlinger, avslutter Nina Solli. 

Kontakt oss

Benedicte Røer

Politisk rådgiver

NHO Oslo og Akershus

benedicte.roer@nho.no
Mobil
45251822