Et norsk OL som forbilde

Stortinget skal denne høsten vurdere statsgaranti for et OL i Osloregionen i 2022. NHO Oslo og Akershus har gitt representantene innspill på hva et OL kan bety for næringslivet i regionen.

Publisert 25.08.14

Oslo og Akershus

OL-prosjektet  vil  føre til en rekke positive ringvirkninger. En stor del av investeringene til nye anlegg, samferdsel og infrastruktur er i uansett nødvendige å gjennomføre i denne regionen gitt den befolkningsveksten som forventes.

Dessuten er det en viktig utfordring til næringslivet å være med på å utvikle gode løsninger for etterbruk, slik at det som bygges får lang levetid, langt utover et 4 ukers idrettsarrangement.

Norge er en ivrig deltaker i vinter-OL, og det er ikke urimelig at vi også arrangerer det. Men vi må stille krav og ta ansvar for at OL kan gjennomføres på et fornuftig og nøkternt vis, slik den norske søknaden legger opp til.

Norge har allerede stor åpenhet og dialog om offentlige investeringer, det vil næringslivet også ha i forbindelse med OL. NHO Oslo og Akershus har allerede har tatt et initiativ til leverandørutviklingprosjekt sammen med OL 2022 som skal gi innovative og fremtidige løsninger. Norge er i en posisjon til å gjøre stille krav til hvordan et OL skal foregå på en bærekraftig og skikkelig måte, og kan sette en ny standard for planlegging og gjennomføring

Et OL vil kunne være veldig positivt for byggenæringen, handelsnæringen og reiselivsnæringen, i tillegg til at det er god norgesreklame. NHO Oslo og Akershus tror ringvirkningene av et OL2022 vil være positive og gi en vitamininnsprøytning til hele landet.