Etterlyser lærlingklausul

NHO, LO og Arbeiderpartiet i Akershus  etterlyser innføring av lærlingklausul i Akershus fylkeskommune. – Dette burde ikke tatt så lang tid å innføre, sier regiondirektør Nina Solli, Kari Hauge (LO) og Tonje Brenna fra Ap.

Publisert 09.09.15

Oslo og Akershus

NHO, LO og Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Akershus savner oppfølging av vedtaket fra november 2014 om å innføre lærlingklausul ved anbud i regi av Akershus fylkeskommune.

NHO hadde en kampanje der de ba samtlige ordførerkandidater i kommunene i Akershus om å støtte innføring av lærlingklausul i egen kommune. 85 ordførerkandidater fordelt på 22 kommuner og fra samtlige partier har undertegnet på at de vil satse på lærlinger og innføre lærlingklausul i sin kommune. Akershus fylkeskommune vedtok å innføre lærlingklausul ved anbud allerede i november 2014. 10 måneder senere har lite eller ingenting skjedd.

-Det burde ikke være noen sak å innføre dette. Oslo kommune har gått i spissen i Kommune-Norge med å innføre dette i 2010. I Oslo stilles det krav til bedrifter som skal legge inn anbud at de har lærlinger. Bedriften skal ikke bare ha lærlinger, de skal ha lærlinger på det konkrete prosjektet. Dette mener vi er en god modell. Akershus politiske og administrative ledelse kan bare ta turen bort til Oslo rådhus for å lære om praktiseringen av dette i Norges største kommune, sier regiondirektør Nina Solli, distrikssekretær Kari Hauge (LO) og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Brenna.

Neste år har regjeringen bestemt at lærlingklausul skal gjelde for hele offentlig sektor. Men de tre mener at Akershus ikke trenger å vente på at regjeringen innfører dette. Akershus kan sette i gang før siden vedtaket allerede er gjort. Hvert år er det ungdommer som ikke får læreplass. Et krav om lærlingklausul kan bidra til at flere bedrifter har læringer.

-Lærebedrifter tar et samfunnsansvar i sin opplæring av ny arbeidsstyrke. Derfor er det også viktig at det skal lønne seg å være lærebedrift, sier regiondirektør Nina Solli.

Hva er en lærlingklausul?

•En lærlingklausul betyr at kommunen stiller krav om at de bedriftene de kjøper inn fra eller gir oppdrag til, har lærlinger. Dermed bidrar kommunen til at det lønner seg å ta samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere.

•Det er behov for flere gode fagarbeidere. Det er mange flotte lærebedrifter som gjør en stor innsats med opplæring av lærlinger fram til fag- eller svennebrev. Og i mange bransjer trenger vi enda flere lærlinger.

•Kravet om å ha lærlinger ved offentlige kontrakter, er også et ledd i en strategi mot arbeidslivskriminalitet. NHO ønsker at kravet om bruk av lærlinger skal gjelde alle bedrifter som opererer i det norske markedet. Dette sikrer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske bedrifter, samtidig som det støtter opp om seriøse bedrifter.