Få fart på bedriftsutviklingen

Har du et godt prosjekt eller en god idé? Mangler du finansiering? "Den Store Pengedagen" 29. september gir deg mulighet til å møte noen av dem som kan gi deg gode råd om finansiering.

To kolleger sammen med en rådgiver.

Fotograf: Istockphoto

Publisert 18.07.16

Oslo og Akershus

Enklere å finne finansiering
Det finnes en jungel av ordninger som kan være nyttig for deg som har en idé eller som vil utvikle bedriften din. Det er flere "gode hjelpere" og mange har også penger, men det er ikke så lett å ha oversikt eller å vite hvordan man kommer i kontakt med disse. På "Den Store Pengedagen" kan du ha korte møter med aktører som kan bidra til at du får realisert idéen din eller får fart på bedriftsutviklingen. Målet er å senke terskelen for bedrifter som ønsker dialog med ulike deler av virkemiddelapparatet, banker og investorer.

Lynmøter
-Vi gjør det enkelt for deg å finne finansieringen du trenger. Du kan bestille møter med blant andre Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, DnB, Næringslivets NOx-fond, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), Onsagers (rådgivere på IPR) og NHO, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Inspirasjon
Du vil høre hvordan Vegard Vik, Gründer og CFO, rigget Kolonial.no AS for vekst. Innovasjon Norge og Forskningsrådet vil trolig gi deg nyttige tips om hvordan du kan gå fram for å få midler.

Det er også store muligheter for norske bedrifter til å ta en del av EU-midlene. Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro. Mange norske bedrifter og forskningsinstitusjoner sender prosjektforslag til Horisont 2020. Simula Research Laboratory AS er en av dem som har lykkes.

-Vi måtte endre tenkesettet fra "Hvordan kan jeg få finansiert mitt prosjekt?" til "Hvordan kan jeg bruke min kompetanse til å løse utfordringene som er beskrevet i utlysningen?", sier Christian Hemmestad Bjerke i Simula Research Laboratory. Hør hans råd på Den Store Pengedagen.

DenStore Pengedagen – klikk her & meld deg på nå!


Kort om Den Store Pengedagen

  • 29. september kl 0830-1200 i Oslo
  • Arrangører: NHO Oslo og Akershus, Innovasjon Norge og Forskningsrådet
  • Målgruppe: Bedrifter med utviklingslyst og –idéer