Får gjennomslag for grønne byggeplasser

En handlingsplan for fossilfrie byggeplasser er ett av flere grønne tiltak i statsbudsjettet. Omsorgsbygg i Oslo var først ute med denne ideen i Norge.

#205

Boligbygging Fotograf: iStockPhoto

Publisert 07.12.16

Oslo og Akershus, Energi og klima, Offentlige anskaffelser

Dialogen med markedet om løsningene skjedde i samarbeid mellom Omsorgsbygg, Bellona og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

-Igjen går vår region og program for leverandørutvikling foran med gode innovative løsninger. Som en av landets største eiendomsforvaltere går Omsorgsbygg i front med å sette krav til fossilfrie byggeplasser, og Regjeringen følger nå opp med en nasjonal handlingsplan, sier prosjektleder Gørill Horrigmoe.

Omsorgsbygg i Oslo kommune skal øke byggeaktiviteten betraktelig de neste fire årene. Samtidig skal de totale klimagassutslippene i Oslo halveres innen 2020. Dette vil kreve teknologiutvikling og omstilling i alle sektorer, også i bygge og -anleggsbransjen.

Det er imidlertid et stykke fra Omsorgsbyggs miljøambisjoner til å vite hvordan man håndterer utfordringen med å finne de konkrete, innovative løsninger. Til å hjelpe seg på rett vei har Omsorgsbygg dratt nytte av kompetansen til Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Programmet har bidratt som fasilitator i det forberedende arbeidet frem mot en dialogkonferanse der Omsorgsbygg kunne utfordre leverandørene.

Under dialogkonferansen utfordret Omsorgsbygg leverandørmarkedet til å komme med innspill til hvordan utslipp fra byggeplassene skulle løses. Et tredvetalls leverandører sammen med representanter for forsknings– og andre kompetansemiljøer møtte.

Omsorgsbyggs mål er å gjennomføre to pilotprosjekter i 2016 og å stille krav i alle prosjekter fra 2017.

Lambertseter flerbrukshall  - Norges første fossilfrie anleggsplass

Nasjonalt program for leverandørutvikling
Nasjonalt program for leverandørutvikling arbeider med å øke innovasjon i offentlige anskaffelser og øke hastigheten på omstillingen av Norge. Programmet ledes av NHO, KS og Difi og gjennomføres sammen med et bredt partnerskap av stat, kommune og næringsliv. NHO er ansvarlig for programadministrasjonen.