Fikk gjennomslag om beredskapssenter

-Vi er fornøyde med at regjeringen ikke lenger vil etablere beredskapssenter på Alnabru. NHO Oslo og Akershus har jobbet for dette, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Publisert 24.09.15

Samferdsel

Onsdag ble det klart at regjeringen vil gå videre med Grønmo og Taraldrud som mulig lokalisering for politiets nasjonale beredskapsressurser, ikke Alnabru.

-NHO har lenge ment at et beredskapssenter på Alnabru vil komme i konflikt med godsterminalen på Alnabru. Denne terminalen er selve navet i godstransporten i Norge. I brevet vi sendte til samferdselsministeren  og justis- og beredskapsministeren skrev vi at "En konflikt om arealbruk mellom beredskapssenteret og Alnabrutermininalen må unngås".

- Her har regjeringen tydeligvis lyttet til gode argumenter fra næringsliv og transportører, sier Solli.