Fikk innspill fra næringslivet

Digital21 ba om innspill fra bedriftene, og det fikk de i stort monn fra de nesten 75 representantene fra næringslivet i Oslo og Akershus. Initiativene fra bedriftene tar de med videre i arbeidet.

#205

Trond Moengen fra Digital21 ba om innspill fra medlemsbedriftene Fotograf: Siri Baastad

Publisert 01.03.18

Oslo og Akershus

Digital21 er en regjeringsoppnevnt styringsgruppe som ønsker innspill om hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriftene skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitaliseringen. I arbeidet med dette holdt Digital21 et åpent møte blant bedriftene i Oslo og Akershus der oppgaven til utvalget var å lytte.

I mandatet til Digital21 skriver Næringsdepartementet at «styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.»

Sekretariatsleder Trond Moengen og deler av styringsgruppen er på reise rundt om i landet for å høre hva næringslivet har på hjertet. Utgangspunktet er at Norge og næringslivet trenger et digitaliseringsløft.

Direktør for tjenesteutvikling og innovasjon i Bertel O Steen Are Knutsen fortalte om hvordan hans 117 år firma jobbet for å eksistere i 117 nye år gjennom å tenke nytt:

-Bertel O Steen selger mer bil enn noensinne, men for første gang er salget av elbiler oversteget salget av dieselbiler. Før ville folk eie en bil, så ble leasing svært vanlig og dagens unge vil heller dele bil. Derfor må vi i Bertel O Steen både gasse på og bremse samtidig på vei inn i fremtiden.

Han fortalte om hvordan Bertel O Steen fikk en bildeleordning opp og gå - fra idé til første kunde i løpet av fire måneder. De stilte seg samme spørsmålet som DnB stilte seg da de utviklet Vipps: Skal vi selv ta initiativet til en ordning som kan ødelegge for dagens forretningsmodell – eller skal vi la konkurrenten gjøre det? En KPMG-rapport fra 2017 viser at toppledere er villige til å investere mye for å «disrupte» fremfor å bli «disruptert».

Moengen var begeistret etter en halv dag med foredrag og innspill i grupper:

-Vi har fått inn flere titalls sider med innspill som vi skal ta med oss videre i arbeidet med regjeringens digitaliseringsstrategi. Hvem vet, kanskje fører innspill vi har fått i dag til at det utformes ny politikk på dette feltet, avsluttet han.

Presentasjonene fra samlingen finner du her: