Fire gode råd til medarbeidersamtalen

For mange er det naturlig å ta medarbeidersamtalene ved inngangen til et nytt år. Her finner du NHOs enkle firepunkts veiledning

#205

#120 Fotograf: Næringslivets Skole

Publisert 25.01.17

Oslo og Akershus

Medarbeidersamtalen gir anledning til å fokusere på hvordan hver enkelt medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå bedriftens mål. Slike regelmessige samtaler mellom leder og medarbeider er vanlig, men gjennomføres svært forskjellig fra bedrift til bedrift. Det er likevel noen fellesnevnere som vi beskriver her.