Fjern maskinskatten

Det er minst tre gode grunner til å fjerne skatten på verk og bruk, eller maskinskatten som den også kalles.

#205

NHO Oslo og Akershus besøker Akershusbenken på Stortinget. Maskinskatt var en av sakene som ble tatt opp. Fra venstre Vegard Vik, Nils Morten Huseby, Gisle Eckhoff og Nina Solli Fotograf: Nina Solli

Publisert 23.10.17

Oslo og Akershus

-I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fase ut eiendomsskatten på verk og bruk, også kalt maskinskatten. Det støtter vi i NHO Oslo og Akershus helhjertet opp om, sier regiondirektør Nina Solli I NHO Oslo og Akershus.

NHO er ikke mot eiendomsskatt. Det vi er mot er at bedriftenes produksjonsutstyr skal inngå i skattegrunnlaget slik kommunene Oslo, Skedsmo, Sørum, Ås, Vestby, Nes, Fet, Nittedal, Lørenskog og Nesodden gjør.

-For det første er maskinskatten en urimelig beskatning av private bedrifter. I bunn og grunn handler dette om hvilket syn vi har på bedrifter og arbeidsplasser i privat sektor. Private bedrifter og arbeidsplassene de skaper er et gode for kommunene og bør ikke behandles som en melkeku for å saldere kommunebudsjettet, sier Solli.

-Den andre grunnen handler om behovet for nyetableringer. Som direktør i NHO Oslo og Akershus er jeg opptatt av å legge til rette for flere bedriftsetableringer i regionen vår. Skal vi lykkes med å tiltrekke oss utenlandske selskaper som ønsker å investere i Norge, så kan vi ikke ha uforutsigbare rammevilkår som maskinskatten.

-La meg ta datasentre som eksempel. Dette er anlegg som krever store investeringer i servere og annen teknisk infrastruktur. Maskinskatten vil ramme dette. Det betyr at disse bedriftene vil velge andre lokasjoner enn Norge. Amazon har valgt Sverige, Apple har valgt Danmark og Google har valgt Finland for sine datasenteretableringer. Slik trenger det ikke å være.

-Administrerende direktor Gisle M. Eckhoff i markedsledende datasenteroperatør DigiPlex har vært tydelig på at konkurransen om de internasjonale selskapene er steinhard. For denne bedriften er det avgjørende å løse usikkerheten rundt maskinskatten. Dette er ekstremt viktig for å overbevise de store globale selskapene om å etablere seg i Norge.

-Ved å fjerne maskinskatten kan vi tiltrekke oss morgendagens bedrifter og få til den nødvendige omstillingen i økonomien vår, sier Solli.

-Den tredje grunnen handler om selve innretningen på maskinskatten. I dag kan en kommune innføre eiendomsskatt på enten næringseiendom eller boliger, eller begge deler. Dersom eiendomsskatt innføres på boliger, så er det kun tomten som takseres. Innføres den på næringseiendom, så skal maskiner og produksjonsutstyr tas med i regnestykket. Det er her urimeligheten oppstår. Ingen mener vel at komfyren og vaskemaskinen din skal tas med i taksten for eiendomsskatt. Så hvorfor skal da hjørnesteinsbedriftens maskiner telles med i taksten? spør Solli.

-Med regjeringens forslag om å fase ut maskinskatten blir eiendomsskatten på næringseiendom en skatt på grunnarealer og bygninger. Det mener vi er en riktigere innretning på en slik skatt.

KS argumenterer med at fjerning av maskinskatten vil bety betydelig inntektstap for kommunene, men slik dette er foreslått, vil det også bli overgangsordninger for de kommunene som rammes fra 2019. Derfor er det er ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger, sier Solli.