Flere jobber sikrer velferden

Arbeidsledigheten er høyere enn vi har vært vant til. Nå trenger Norge flere arbeidsplasser. Det er det valgkampen 2017 vil dreie seg om.

#205

Snekker jente Fotograf: iStockPhoto

Publisert 11.05.17

Oslo og Akershus

Folk i jobb betaler for alle godene i felleskapet som en god skole, en verdig eldreomsorg, bedre veier og et gratis helsevesen. Men disse jobbene blir ikke vedtatt i kommunestyrer eller på Stortinget. De skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende kvinner og menn over hele landet.

For disse – små og store bedrifter i Norge – handler denne valgkampen om kompetanse, god infrastruktur, et seriøst arbeidsliv og ikke minst må det være attraktivt å drive bedrift i Norge.

Kompetanse
Alle må kunne det de trenger for å gjøre jobben sin. For å kunne skape flere jobber trenger bedrifter tilgang på folk med riktig kompetanse. Dette stiller krav til utdanningssystemet vårt.

Tilgang på fagarbeidere med riktig kompetanse er også svært viktig. Digitaliseringen kan endre kompetansebehovet i bedriftene. Utdanningene må være tilpasset næringslivets behov. At små og store bedrifter har ulike kompetanseutfordringer fremover, viser blant annet tallene fra NHOs kompetansebarometer

God infrastruktur
Varer og tjenester må nå kundene. I dag opplever mange bedrifter at transporten deres blir stående fast i kø fremfor å skape verdier. For at bedriftene skal lykkes i å ansette flere, må det satses på vei og bane. NHO har en godt etablert samferdselspolitikk som engasjerer medlemmene våre.

Her er våre prioriterte prosjekter i Oslo og Akershus

Et seriøst og organisert arbeidsliv
Vi må ha et seriøst og inkluderende arbeidsliv. For at bedriftene skal kunne satse videre og skape nye arbeidsplasser, er det viktig at useriøse aktører lukes ut. Det er umulig å være seriøs bedrift og konkurrere mot andre som ikke følger lover og regler. Derfor trenger vi en skikkelig satsing mot arbeidslivskriminalitet.

Det er bra at ansatte er organisert, det legger til rette for et ordnet arbeidsliv med god dialog mellom ledelse og arbeidstakere.
 
Attraktivitet
Det må være attraktivt å drive bedrift i og fra Norge. For å satse videre i Norge eller starte opp ny virksomhet, er det viktig med gode og langsiktige rammebetingelser. Det betyr blant annet en forutsigbar skatt- og avgiftspolitikk. En liten og åpen økonomi, som den norske, er helt avhengig av handel og full tilgang på EUs indre marked. Felles regler skaper forutsigbarhet for norske bedrifter.