Flere velger yrkesfag i Oslo

- Det er en gledelig økning i antall søkere - både til yrkesfaglig utdanning og til læreplass i bedrift, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus og leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Helse- og omsorg er blant fagene med økt søkning. Foto: Øivind Haug

Publisert 10.03.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Flere søker yrkesfaglig utdanning 
Det er en gledelig økning i søkningen til flere av yrkesfagene i Oslo kommende skoleår. 1.717 elever søkte til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i Oslo. Det er 142 flere enn i fjor. Søkningen til ordinær yrkesfaglig videregående skole (vg1) utgjør nå 30,0 %, mot 28,0 % i fjor. Dette viser første status etter at fristen for å søke videregående skole eller læreplass gikk ut 2. mars 2015.

Flere søker læreplass
Det er 51 flere søkere til læreplass i  Oslo enn i fjor; 824 søkere til læreplass, mot 773 i fjor. Etterspørselen etter læreplass i Oslo varier med fag:

Flere ønsker læreplass i disse fagene:
Oslo har en klar økning i søkningen til elektrofagene (+45), helse- og oppvekstfagene (+17) og service og samferdsel (+11). Blant enkeltprogrammene er det størst økning i elektrikerfaget (+20), dataelektronikerfaget (+12), energimontørfaget (+7), ventilasjons- og blikkenslagerfaget (+8), helsearbeiderfaget (+15), sikkerhetsfaget (+12) og salgsfaget (+7)

Færre søker læreplass i disse fagene:
Det er markert nedgang i søkningen til bygg- og anleggsteknikk (-11) og teknikk og industriell produksjon (-11). Blant enkeltprogrammene er det størst nedgang i søkningen til bilfaget, lette kjøretøy (-12) og rørleggerfaget (-7).

Søkning til videregående skole
Søkningen til videregående skole varierer også med fag. Det gledelige er at søkningen til yrkesfag for første gang på flere år øker, til fordel for studieforberedende program.

Nedgang for studieforberedende
Søkningen til Vg1 i de tre studieforberedende utdanningsprogrammene har gått ned med 40 søkere, fra 4 052 til 4 012. De studieforberedende utdanningsprogrammene har nå 70,0 % av søkerne til ordinære Vg1, mot 72,0 % i fjor.

Flere på helse- og oppvekstfag
Vg1 helse- og oppvekstfag tilbys etter fire ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på hele 106 søkere. Utdanningsprogrammet har nå 492 søkere mot 386 i fjor. Både den vanlige modellen og de tre ande opplæringsmodellene har økt oppslutning.

Elektrofag fortsetter å øke
Elektrofag har 75 flere søkere enn i fjor, mens bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon har en tilbakegang på henholdsvis 34 og 10 søkere. Service og samferdsel (vg1) tilbys etter to ulike opplæringsmodeller og har en samlet framgang på 36 søkere, fra 109 i fjor til 145 i år.

Flott økning på restaurant- og matfag
Restaurant- og matfag (vg1) har økt med 19 søkere, fra 41 til 60.

Design og håndverk
Vg1 design og håndverk tilbys etter to ulike opplæringsmodeller. Fra 2015 tilbys et nytt treårig løp med generell studiekompetanse, der elevene kan velge mellom programområdene design og tekstil, design og trearbeid og design og gullsmedhåndverk. Modellen gir grunnlag både for å søke læreplass og høyere utdanning etter endt løp. Den nye modellen har 32 søkere, mens oppslutningen om den vanlige modellen er redusert fra 98 til 62 søkere. Samlet sett er søkningen til utdanningsprogrammet så å si uendret.
 
Medier og kommunikasjon
Vg1 medier og kommunikasjon har nå 282 søkere. Det er 46 færre enn i fjor og omtrent halvparten så mange som i 2010.