Flere søkere til yrkesfag og læreplass

Det er økt søking til yrkesfag både i Oslo og Akershus. -Dette er gledelig, sier regiondirektør Nina Solli. Bedriftene har behov for folk med fagbrev.

#205

#120 Fotograf: Sammensatt fra iStock

Publisert 12.03.18

Oslo og Akershus

I Akershus er det størst økning av elever som søker til elektro og helsefag, men også bygg og service og samferdsel har økt søkning. De samme fagene har en økning i Oslo. Også i Oslo er det en liten økning i søkningen. 85 flere enn i fjor. Men tre av fire søker fortsatt studiespesialisering.

35,6 prosent søker yrkesfag i Akershus. Økningen kommer særlig i Asker og Bærum og Follo. På Romerike, hvor yrkesfag tradisjonelt har stått sterkest i fylket, øker søkningen til studiespesialisering.

Nye opplæringsmodeller
Den økte søkningen til elektrofag i Oslo kan tilskrives to nye opplæringsmodeller, skriver Utdanningsetaten. Vg1 elektrofag i 3-årig løp med automatisering (robotikk) og studiekompetanse ved Kuben videregående skole har 31 søkere. Vg1 elektrofag i 3-årig løp med el-energi og studiekompetanse ved Elvebakken videregående skole har 25 søkere. Etter endt 3-årig løp kan elevene enten søke høyere utdanning eller læreplass.

-De nye opplæringsmodellene der man både kan ta fagbrev og studiekompetanse er populære blant ungdom. Selv om flere av disse kanskje velger å studere videre framfor å ta fagbrev, er dette bra. Bedriftene trenger også dyktige ingeniører. Derfor bør det tilbys flere slike løp, sier Solli.

Flere søker læreplass
Det er registrert 977 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 714 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2017 var 947 og 694. Det er dermed totalt 30 flere søkere til læreplass i år enn i fjor.

Totalt har Akershus 1694 søkere til læreplass. Av disse er 1312 hjemmehørende i Akershus. 1044 av disse har ungdomsrett.