Follo tar en lederrolle i Norge for det grønne skiftet

Follo tar det grønne skiftet på alvor. Ordførerne i Follo, fylkesordføreren og NMBU på Ås undertegnet i dag en samarbeidsplattform for næringsutvikling

Publisert 15.04.16

Oslo og Akershus

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Folloregionen tar denne omstillingen på alvor.

– Dette er en milepæl for regionen, sier Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård og leder av Follorådet.

Regiondirektør i NHO Oslo og Akershus sier seg enig i dette:

– Follo tar ledertrøya. De vil være navet i den nasjonale satsingen på bioøkonomi med NMBU i kjernen. Det skal bli mer forskning, mer innovasjon, innovasjonssenter og arbeidsplasser. Dette heier vi på, sier Nina Solli.

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo

Akershus fylkeskommune, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås kommune og Follorådet har sammen utarbeidet en samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen er politisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Follorådet. Kommunene i Follo har behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har også sluttet seg til hovedtrekkene i plattformen sammen med de andre forskningsinstituttene på Campus Ås.

– Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med utvikling av mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet sier Thomas Sjøvold.

Satsingen på bioøkonomi skal sikre at næringslivet får nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig som arbeidsplassene i næringslivet blir mer relevante og attraktive for studentene som uteksamineres fra NMBU og andre biovitenskapelige universitet. Hovedmålet er på sikt at regionens næringsliv skal bli verdensledende innenfor bioøkonomien, og at regionen skal lede an mot det grønne skiftet i Norge.

Follo - en lærende region

– Framover vil vi se økte regionale forskjeller mellom de områdene som makter å etablere lærende og innovative miljøer, og de som ikke får dette til. Samarbeidsplattformen svarer på denne utfordringenmed en plan for å legge til rette for et lærende og innovativt næringsmiljø i Follo, sier Thomas Sjøvold.

Samarbeidsavtale for næringsutvikling i Follo