Kommuneproposisjonen 2015 gir mer til vekstkommunene

Fortsatt aktuelt med sammenslåing!

Flere kommuner vil nyte godt av regjeringens omlegging av vekststilskuddet samtidig som potten øker fra 61 til 344 millioner kroner. - Økt veksttilskudd må ikke bli et hvileskjær for kommuner som bør slå seg sammen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Publisert 14.05.14

Oslo og Akershus

I hovedstadsregionen har kommunene allerede smeltet sammen og innbyggere og næringslivet arbeider og driver på tvers av kommunegrensene. – Det er i pressområdene behovet for kommunesammenslåing er størst, sier Nina Solli. Hovedstadsregionen er ett bo- og arbeidsmarked derfor skaper kommunegrensene unaturlige skiller for både bedrifter og innbyggere. For bedriftene er det utfordrende og kostnadskrevende å forholde seg til ulik forvaltningspraksis i kommunene.

Hovedstadsregionen opplever voksesmerter i form av høye boligkostnader og trengsel på veier og kollektivtrafikk. Det er utfordrende å samordne areal- og samferdselspolitikken med 22 Akershuskommuner og Oslo kommune som regionens episenter. –Det er helt avgjørende for vår fremtidige konkurransekraft at vi får på plass god kommunikasjon i hele regionen. Færre kommuner vil lette denne prosessen.

Regjeringens kommunereform gir flere økonomiske insentiver for at kommunene kan slå seg sammen. I tillegg er det varslet at en større andel av selskapskatten skal tilfalle kommunen.

 -Nå må kommunene å gjøre seg attraktive for næringslivet, det næringslivet ser etter er effektive og profesjonelle kommuner, avslutter regiondirektør i Oslo og Akershus Nina Solli.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773