Fra flykting til medborger

Hvordan kan næringslivet bidra til at flyktninger blir bedre integrert raskere? NHO Service og NHO Oslo og Akershus inviterer til nettverksfrokost 19. januar på Næringslivets Hus.

Arbeid fører til integrering

#120 Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 27.12.16

Oslo og Akershus

NHO Service og NHO Oslo og Akershus inviterer til Nettverksfrokost med integrering som tema.
 
Hvordan kan næringslivet og det offentlige sørge for at flyktningene som kommer til Norge raskest mulig blir en del av vårt samfunn, og raskest mulig går fra å være flyktning til å bli en medborger? Hva gjør vi i vår region og har vi noe å lære av andre?

 • Det er mange integreringsbedrifter i Norge som benytter ulike metoder til å integrere en flykning, bruker vi de beste modellene som er tilgjengelig i Norge?
 • Hva må vi gjøre for å få kommunene til å bruke de beste og mest effektive integreringsmetodene?
 • Det er våre medlemsbedrifter som til syvende og sist skal tilby flykninger jobb, kan det også være en tanke å la våre medlemsbedrifter ta del integreringsprosessen?  
 

0830-1000:

Velkommen:

 • Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, ønsker velkommen.

Presentasjoner:

 • Øystein Spjelkavik, forsker ved HIOA presenterer sine funn.
 • Paal Haavorsen, prosjektleder NHO Service, Ringer i Vannet - et viktig verktøy for arbeidsinkludering av flyktninger.
 • Guro Helgerud, enhetsleder for flyktningteamet i Asker kommune, hvordan jobber Asker kommune med integreringsarbeid.
 • Fredericia kommune i Danmark forteller hvordan de møter en flyktning som kommer til deres kommune.
 • Hasan Kassas om hvordan han, som syrisk flyktning, har blitt fullt integrert i det norske samfunnet.

Paneldebatt:

 • Geir Lippestad, byråd for næring og integrering.
 • Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør NAV Oslo.
 • Fatimah Kristiansen, daglig leder Hero Kompetanse AS.
 • Hans John Øiestad, adm. dir. ISS.
 • Øystein Spjelkavik, forsker HIOA.
 • Paal Haavorsen, prosjektleder NHO Service.

Avsluttning:

 • Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. NHO service, oppsummerer morgenen.
 
 
Meld deg på nå! 
 
Norge har tatt imot et stort antall flykninger de siste årene. Mange av disse får permanent opphold i Norge. De skal bli fullverdige medlemmer av vårt samfunn. De skal bo og leve her, stifte familie og skape sin egen fremtid i Norge. 
 
All forskning viser at det er på arbeidsplassen voksne blir best integrert. Jo fortere man kommer i jobb, jo raskere blir man en del av samfunnet vårt. Dette skal vi belyse nærmere. 
 
Velkommen til nettverksfrokost 19. januar på Næringslivet Hus.