Framtiden er lys

Er fremtiden et samfunn der robotene over jobbene våre og ledigheten øker? Eller finnes det bedre alternativer?

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talskvinne fra Ap

Publisert 18.02.16

Oslo og Akershus

Spørsmålene ble stilt på NHOs årskonferanse 7. januar, men også på NHO Oslo og Akershus frokostmøte "Teknologitrender - muligheter og utfordringer".

Bildet kan virke mørkt: Ungdomsledigheten er på 15 prosent i Norge. Olje bransjen nedbemanner. Vi bruker mer penger enn noe annet land på skole, men er likevel ikke best i verden. Og fem av ti bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger.

Hvordan snu dette dystre bildet?
 -Bedriftene er en del av svaret på disse spørsmålene. Skal Norge kunne dra full nytte av digitaliseringen og automatiseringen, må norske bedrifter være ledende i å utvikle og ta i bruk nye teknologier. Kongsberg-gruppen har nettopp foreslått et «toppindustrisenter» etter mønster av Toppidrettssenteret. Hensikten blant annet er å samle de beste digitale kompetanse-miljøene vi har for idéspredning, testing og læring på tvers.

Konserndirektør i SINTEF Byggforsk, Hanne Rønneberg, viste oss en rekke eksempler på nyvinninger som gir nye muligheter – teknologi fra mikrosensorer til bruk på pasienter til nanoteknologi som brukes i isolering av bygg. SINTEF står også bak rapporten som ble lagt fram på NHOs årskonferanse.

-Vi konkluderte med at de fleste sektorer vil bli berørt av teknologiendringene. Takten og styrken i hvordan teknologien påvirker oss vil være avhengig av konkurransesituasjonen, arbeidsstyrkens realkompetanse og ikke minst av viljen til å omfavne de mulighetene som ligger i de teknologiske endringene.

 

-GelatoGroup er et ypperlig eksempel på delingsøkonomi i praksis. Vi opererer i 40 land, vi kan sende trykksaker til 1,2 milliarder mennesker. Digitalt trykk er en av verdens raskest voksende industrier. Vår erfaring er dessuten at Norge er et supert land for entreprenører, sier administrerende direktør og gründer Henrik Müller-Hansen.

Stortingspolitiker Marianne Martinsen (Ap) var opptatt av å understreke at alle omstillinger fram til nå har gått i pluss.

- Arbeidsledighet er ikke lik omstilling. Det er mangel på omstilling som fører til ledigheten. Vi i Arbeiderpartiet er teknologioptimister. Vi er også for en skattereform som gjør at internasjonale bedrifter som Starbucks skal betale skatt til Norge. I dag betaler kaffegiganten minimalt med skatt og utkonkurrerer kafeen på hjørnet som gjør alt etter boka og følger norske regler. Jeg ser også at det er stort rom for forbedringer i virkemiddelapparatet. Staten må tørre å ta større risiko og komme tidligere inn i bildet. Ap har foreslått en ny ordning som sikrer matching- kapital over det gründerne kaller "dødens dal".

- Politikere skal ikke vedta hva Norge skal satse på i fremtiden, men må satse på områder hvor vi er gode allerede, sa Marthinsen.