Friske penger til Fornebubane - kunstig åndedrett til Alnabruterminal

- Budsjettet legger til rette for at bedriftene kan skape og sikre arbeidsplasser, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 06.10.16

Oslo og Akershus, Samferdsel

 

Bra for landet, godt for Oslo og Akershus

- Vi må skape flere arbeidsplasser i privat sektor for å sikre inntekter til fellesskapet. Regjeringen satser på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting. Det er bra for jobbskapingen i hele landet, og det vil gi positive ringvirkninger for vår region, sier Nina Solli.

Samferdsel er vinneren –
Oslo og Akershus må få Bymiljøavtale

 - Pengene venter på oss. Regjeringen har satt av penger til Oslo og Akershus, de får vi så fort politikerne i vår region blir enige med staten om en Bymiljøavtale. Her må vi handle lokalt, sier Solli.

Regjeringen foreslår at Follobanen får 4,8 mrd. i 2017.

 - Det er bra at Regjeringen følger opp planen og at dobbeltspor til Ski skal stå klart til bruk i 2021, sier Solli.

Regjeringen foreslår 200 millioner til vedlikehold av Alnabru godsterminal i 2017.

 - Regjeringen gir kunstig åndedrett til Alnabruterminalen. Ny godsterminal på Alnabru må inn i ny NTP. Vi trenger ny godsterminal på Alna så fort som mulig, sier Solli.

Budsjettlekkasjene bekreftet

 - 50 millioner til planlegging av ny Fornbubane er strålende. Det er bra at Regjeringen er så tydelige på at de ønsker denne banen på plass raskt. Nå må lokalpolitikerne følge opp, sier Solli.

Det er også satt av penger til E18 vestkorridoren og E16 over Sollihøgda.

 - Regjeringen overoppfyller NTP og satser ordentlig på samferdsel, det får Oslo og Akershus merke. Bra, sier Nina Solli.