Gjennomslag i ny yrkesfagmelding

- NHO Oslo og Akershus er svært fornøyd med byrådets nye yrkesfagmelding. NHO har fått gjennomslag for mye av vår politikk, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Lærlinger Fotograf: iStockPhoto

Publisert 01.12.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning, Kompetanse og fagopplæring

- Byrådet la fram sin melding "Yrkesveien" i dag. NHO Oslo og Akershus har kommet med innspill til byrådet i flere runder. Vi kjenner igjen mange av våre gode forslag, sier Solli.

NHO spør årlig bedriftene om hvilken kompetanse de vil trenge de neste fem årene. En av fem bedrifter melder om behov for fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg. 18 prosent ønsker seg fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon. Det viser NHOs kompetansebarometer

-Når byråden sier at "det skal bli like vanlig å besøke en arbeidsplass som å besøke Munch-museet", lover vi i NHO Oslo og Akershus å bidra til dette, sier Solli.

- Vi vil også bidra til innholdet i "Arbeidslivets skolesekk", sier Solli.

«Yrkesveien» har over 30 tiltak. Her er de ti viktigste:

1. Yrkesfagene skal introduseres allerede i barneskolen, Aktivitetsskolen og Sommerskolen.
2. Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring 3. Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet.
4. Kompetansekravet til rådgivere dobles, og videreutdanning av rådgivere intensiveres
5. Alle foreldre og foresatte får tilbud om workshop i utdanningsvalg når barnet begynner i ungdomsskolen
6. Elever som søker yrkesfag får velge nye og spennende kombinasjoner, slik som idrett og yrkesfag, yrkesfaglig spesialisering, veksling skole/bedrift og kombinert studie- og yrkeskompetanse
7. Elever på studiespesialisering skal få mulighet til å hoppe over til yrkesfag etter Vg1 uten å tape tid
8. Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag
9. For å skape et mer seriøst arbeidsliv, må 10 prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune utføres av lærlinger
10. Yrkesfagene bygges opp på nytt – hele skole- og tilbudsstrukturen i Oslo gjennomgås.

Du finner byrådets nye yrkesfagmelding "Yrkesveien" her.