Gjør det mer byråkratisk for restauranter og uteservering

Oslo kommune ønsket å gjøre det enklere for uteserveringer i Oslo ved å lage en veileder for bruk av byrom i sentrum. Resultatet har blitt det motsatte. NHO Oslo Akershus beklager dette.

Publisert 05.02.16

Oslo og Akershus

- Uteserveringene i Oslo bidrar til å gjøre Oslo til en attraktiv by for sine innbyggere og for tilreisende. Den nye veilederen gjør det derimot vanskeligere for restaurantene å ha en uteservering, siden det stilles detaljerte krav fra til alt fra gulvdekke til avstand mellom bordene. Vi ønsker at Oslo kommune skal se på dette på nytt, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

I den nye veilederen heter det også at arealet for uteservering skal være rengjort innen en time og at tagging skal fjernes umiddelbart. Det siste er strengere regler enn for andre gårdeiere som får tagget sin bygning eller eiendom. Økt dokumenteringsbyrde er også en del av den nye veilederen.

- Mange etableringer i serveringsbransjen er et resultat av skapertrang og idealisme. Vi frykter at færre vil starte uteservering til våren med krav til økt dokumentasjon, økte krav til design og estetikk og med detaljerte krav om hvor langt det skal være til nærmeste busk. Det vil være synd for bransjen, for arbeidsplassene og for restaurantenes kunder, sier Nina Solli.

NHO Reiseliv har i samarbeid med NHO Oslo Akershus sendt inn en høringsuttalelse til veilederen til plan- og bygningsetaten. Der heter det:

" NHO Reiseliv Oslo og Akershus er positive til en utvikling som legger til rette for økt byliv og utvikling av nye områder for å skape et levende og attraktivt Oslo. NHO Reiseliv kan ikke støtte opp om en policy som byråkratiserer og begrenser etablering av uteserveringer."

- Positiv utvikling i utelivsbransjen er ofte et resultat av et godt og velfungerende samarbeid mellom eiendomsutvikler, kommune og næring, som for eksempel i Torggata. Bylivsundersøkelsen Oslo Sentrum anerkjenner og fremhever serveringsbransjen betydning i å skape levende byrom. Rammene bør ikke sette for mange begrensinger, snarere gi rom for utvikling, sier Solli.