Kompetanse

Gjør seg en bjørnetjeneste

NHO er opptatt av at elevene forberedes på hvordan regler og ordninger fungerer i arbeidslivet. Da er det ikke særlig oppmuntrende å se slappe holdninger til fravær blant skoleungdom og foreldre.

Publisert 08.04.14

Oslo og Akershus

-Med slike holdninger ekskluderer elevene seg fra arbeidslivet, sier Nina Solli regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, -og sommerjobben kan de se langt etter, avslutter hun.

Det første arbeidsgiverne ser på i søkernes papirer, er fraværet. De med mye fravær, sorteres rett ut av søkerbunken. Partene i arbeidslivet arbeider hardt for å få ned det altfor høye sykefraværet. I gjennomsnitt koster en sykedag 2600 kroner. Derfor har det stor betydning for virksomhetenes konkurranseevne å få fraværet ned. 

NHO Oslo og Akershus viser til at elevene i løpet av skoletiden utvikler forståelse for samfunnets og arbeidslivets krav til oppmøte og innsats. Regelverket for fraværsføring må innskjerpes og tydeliggjøre elevens plikt til å være til stede i opplæringen. Det kan ikke være slik at elever som uten skjellig grunn uteblir fra opplæring og vurderingssituasjoner, likevel skal ha automatisk rett til å få karakter i fag. Meldinger om at elever får karakter i fag selv om fraværet nærmer seg 50 %, er illevarslende. Elevene i videregående opplæring må læres opp til å ta ansvar, og de må lære at deres valg får konsekvenser.

Dagens regler åpner for å stryke fravær fra vitnemålet, uten hensyn til om det gjelder legitimt eller irregulært fravær. -Ved å stryke dette fra vitnemålet, unnslår man opplysninger som er viktig for fremtidige arbiedsgivere, sier regiondirektør Nina Solli, og det er ikke mulig å undersøke bakgrunnen for fraværet.