Global interesse for realfagsatsing

Ringstabekk skole og Sweco vant NM i partnerskap mellom skole og bedrift, og representerte Norge på International Partnership Network-konferansen i Brüssel 10.-12. september.

Publisert 17.09.14

Oslo og Akershus, Lektor 2

– Det er mange interesserte som ønsker å bruke vårt prosjekt som utgangspunkt for liknende prosjekter i sine land, sier Yvonne Olstad fra Ringstabekk skole.

Global Best Award
Undervisningsopplegget som Sweco og Ringstabekk skole samarbeider om, inngår i realfagssatsingen Lektor 2-programmet.  Gjestelærere fra næringslivet bidrar i realfagsundervisningen på ungdoms- og videregående skoler for å øke interessen for realfagene. Dette norske programmet fikk prisen Global Best Award i kategorien Science, Technology, Engineering and Maths under IPN-konferansen i Brussel før helgen.

Oslo neste
På den 12. International Partnership Network-konferansen (IPN 2014) i Brussel var det deltakere fra 13 nasjoner og fem verdensdeler, alle med felles interesse av å fremme skole-næringslivssamarbeid. Konferansen arrangeres annet hvert år og i 2016 skal Oslo være vertskap.

Les mer:
Global best award til Lektor2-programmet:
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/global-best-award-til-lektor-2-programmet/

Prisutdeling for Norges beste partnerskap 2014
http://www.ringstabekk.net/?artID=3540&navB=1

International Partnership Network-konferansen (IPN):  www.iebpn.net