God deltakelse på nettverksfrokost

Godt over 60 medlemmer deltok på tirsdagens nettverksfrokost i regi av NHO Oslo og Akershus med tema: nedbemanning og permittering.

Nettverksfrokost med tema nedbemanning og permittering

Publisert 27.03.14

Oslo og Akershus

Deltakeren fikk en enkel innføring i hva en som arbeidsgiver må tenke på i en permitterings og nedbemanningsprosess. NHOs advokater Margrethe Meder og Erik C. Aagaard tok deltakerne gjennom de rettslige rammene for driftsinnskrenkninger og svarte på spørsmål fra deltakerne underveis.  

Margrethe Meder tok for seg Arbeidsmiljølovens regler og krav til saklig oppsigelse samt saksbehandlingen. Hun fortalte om:

 • Den generelle sakligheten, - når er det saklig å redusere?
 • Kan arbeidsgivers vurdering overprøves?
 • Saksbehandlingen – hvorledes gå frem?
 • Konsekvenser av manglende drøfting
 • Informasjon til ansatte om planlagt nedbemanning
 • Den individuelle saklighet – utvelgelsen
 • Forholdet til tillitsvalgte
 • Ansiennitet
 • Omplasseringsplikten

Erik C. Aagaard fortalte om prinsippene ved permittering:

 • Hvor lenge kan en permittering vare?
 • I hvilke situasjoner kan man permittere?
 • Krav til saksbehandling
 • Arbeidsgivers betalingsplikt/permitteringslønn
 • Dagpenger til permitterte
 • Kortvarig arbeid i permitteringsperioden
 • Avslutning av permitteringen

Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus synes det er gledelig at så mange deltar på nettverksfrokosten.
-Nettverksfrokosten har blitt en verdifull og attraktiv møteplass for våre medlemmer i regionen, hvor de får faglig påfyll og kan treffe andre medlemmer i NHO-fellesskapet.

Ønsker du presentasjonen tilsendt eller har spørsmål til møtet, vennligst ta kontakt med Ingvild M.H. Eriksen på e-post: ingvild.eriksen@nho.no