God markedssituasjon for bedriftene i regionen.

Hele 93 prosent av bedriftene i Oslo og Akershus som svarte på NHOs spørreundersøkelse for tredje kvartal i år, svarte at deres nåværende markedssituasjon var god eller tilfredsstillende. Kun 7 prosent svarte at situasjonen var dårlig.

Publisert 19.09.14

Oslo og Akershus

I Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal 2014, som ble publisert som en del av NHOs kvartalsvise konjunkturrapport Økonomisk overblikk, vurderer bedriftene i Oslo og Akershus nå dagens markedssituasjon som mer positiv enn før sommeren. NHOs medlemmer i Oslo og Akershus er også mer positive enn gjennomsnittet av landet. I alt svarer 23 prosentpoeng flere bedrifter i Oslo og Akershus at dagens markedssituasjon er bra, enn de som svarer at den er dårlig.

Det store flertallet av bedriftene tror deres markedssituasjon i 2015 blir omtrent som i år, men andelen bedrifter som tror 2015 vil bli et enda bedre år er forholdsvis lav.

-          Oslo og Akershus er en region i vekst, og det bekreftes av våre medlemmer som ser positivt på fremtiden.  Samtidig er det viktig at den sterke befolkningsveksten følges opp med nødvendige offentlige investeringer innen blant annet samferdsel, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Hun peker særlig på viktigheten av et velfungerende og godt utbygget transport- og logistikksystem, som er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter i regionen – og dermed også arbeidsplasser for den økende befolkningen i hovedstadsregionen.

-          Transportløsningene for Osloregionen skal ivareta transport av gods i transitt fra hele landet, ikke bare behovene til regionens egne innbyggere og bedrifter. Hvis gods fra andre deler av landet blir stående fast i endeløse trafikkorker eller på godsterminalen på Alnabru fordi kapasiteten er sprengt, så rammer det bedrifter og arbeidsplasser også i andre landsdeler. Det er derfor desto viktigere at det utvikles gode og varige transportløsninger for Osloregionen, sier Nina Solli.

I alt 515 bedrifter fra Oslo og Akershus svarte på NHOs spørreundersøkelse.