Gode tilsyn

Gode statlige tilsyn er et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv og rettferdig konkurranse.

#205

#120 Fotograf: Illustrasjon

Publisert 31.03.17

Oslo og Akershus

Tilsynene har forskjellige virkeområder, og hvilke tilsynsmyndigheter man er i kontakt med varierer fra bransje til bransje. Det finnes likevel noen felles trekk, og NHO jobber aktivt for at statlige tilsyn skal bli bedre slik at det blir en god dialog mellom tilsynsmyndigheter, bedrifter og næringsliv.

NHO har laget en 8 punkts liste til hva vi forventer av statlige tilsyn. Den finner du her