Gratis leie av gategrunn

Sommeren 2017 starter arbeidet med å fremme bylivet i ulike gater i Oslo sentrum. Serveringsteder og butikker spiller en viktig rolle og vil bli tilbudt gratis leie av gategrunn ut året.

#205

Bilfritt byliv Fotograf: Ingvild E. Stehl

Publisert 12.07.17

Oslo og Akershus

Dette ble besluttet av byrådet 29. juni i et hvor byrådet behandlet et notat om utleie av gategrunn som bli frigjort gjennom Bilfritt byliv. Byrådets konklusjon er som følger:

  1. Det gjennomføres en prøveordning med gratis utleie av frigjort areal innenfor pilotområdene for Bilfritt byliv i 2017. Prøveordningen skal ta sikte på å undersøke markedsinteressen av å ta i bruk frigjort areal.

  2. Næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, gis fortrinnsrett til å leie arealer utenfor egen fasade.

  3. Hvis næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, ikke selv er interessert i å leie arealet utenfor egen fasade, kan andre tilbys å leie disse. Forutsetningen er at aktiviteten ikke er til vesentlig ulempe for eksisterende virksomhet.

  4. MOS (Miljø- og samferdselskomiteen) og arbeidsgruppa arbeider videre med å utarbeide et forslag til anbefalt modell med prinsipper og priser for utleie av kommunal grunn. Det er et mål at en ny modell skal gjelde fra og med sommersesongen 2018.

Pilotområder 2017
Ordningen avgrenses til å gjelde de p-plassene som blir frigjort i 2017. Byrådet har valgt ut seks pilotområder hvor det er et stort potensial til å øke bylivet. Disse er:

  1. Deler av Øvre Slottsgate
  2. Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
  3. Området utenfor UngInfo i Møllergata
  4. Kongens gate – sør
  5. Kongens gate – nord
  6. Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

Pilotområdene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden. Samtlige butikker og restauranter vil bli kontaktet av Bymiljøetaten i løpet av denne uken hvor praktisk informasjon om fremgangsmåte vil bli klargjort.

Les her for mer informasjon

Levende Oslo
Forslaget ble fremmet i Levende Oslo, et offentlig-privat samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, attraktivt og tilgjengelig bykjerne, hvor NHO Oslo og Akershus er med.

Les mer om Levende Oslo her.