Halvering av vold i utelivet

Ifølge politiet har det skjedd en halvering av voldsskader på skjenkesteder i Oslo fra 2012 til 2014. Likevel påstår forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus noe annet.

#205

Oslo S Foto: Ingvild Eriksen Stehl

Publisert 15.03.17

Oslo og Akershus

Tre forskere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus hevdet i Aftenposten at Salutt-prosjektet («Sammen lager vi utelivet tryggere») ikke har ført til mindre utelivsvold i hovedstaden.

-Forskernes funn gir et bilde på en virkelighet som verken politiet eller bransjen kjenner seg igjen i. Vi stiller oss derfor undrende til at forskerne kan komme frem til helt motsatt konklusjon. Det rimer rett og slett ikke, skriver regiondirektør Nina Solli i sitt svar til forskerne.

Utelivsbransjen, politi og myndigheter har sterke felles interesser i å forebygge overskjenking, skjenking av mindreårige, vold og ordensforstyrrelser. Det er grunnen til at vi gikk sammen og stiftet Salutt i 2011.

Tilbakemeldingen vi får fra deltakerbedriftene er klar: De har fått økt kunnskap gjennom opplæring, og de opplever å ha fått en god samarbeidspartner i de kommunale myndighetene. Mange bedrifter som i dag står utenfor Salutt-samarbeidet, har dessuten tatt kontakt og bedt om at prosjektområdet utvides slik at de kan bli en del av satsingen.

Når politiet attpåtil er fornøyd, og deres tall entydig viser at det er blitt mindre fyll og vold i Oslo sentrum, mener vi det er grunn til å kalle Salutt en suksess.

Forskerne fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus trekker også frem hvorvidt sanksjonene mot utestedene har vært strenge nok. Blir det mindre fyll og vold hvis bedriftene kjappere fratas skjenkebevillingen? Nei, det tror vi ikke. Politiet har selv uttrykt at mange av voldsepisodene ikke kan knyttes til utestedene.

Visst har utestedene et stort ansvar for å forebygge overskjenking. Det ansvaret tar de, ikke minst gjennom Salutt. Bransjen kan derimot ikke lastes for enhver uønsket hendelse som finner sted «på byen». Dialog med bedriftene og kontinuerlig kompetanseheving er veien å gå for å redusere fyll og vold, avslutter Solli.