Håndverkere dropper Oslo Sentrum

-Håndverkere i Oslo og Akershus oppgir at de dropper å gi tilbud i Oslo sentrum. Årsaken er dårlig fremkommelighet, sier region direktør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

Elektrisk bil lader i Oslo.

Parkering er vanskelig i Oslo sentrum. Fotograf: Anna Bryukhanova

Publisert 07.02.18

Oslo og Akershus

NHO Oslo og Akershus gjennomførte en medlemsundersøkelse i januar der vi spurte medlemmene om fremkommelighet og parkering i Oslo sentrum. Resultatene er oppsiktsvekkende.

- Halvparten av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 1 synes dette fungerer dårlig. Seks av ti av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 2 sier det samme. Når det gjelder varelevering er utfordringene mye større. Ni av ti som leverer varer innenfor Ring 1 synes dette fungerer dårlig. Tre av fire som leverer varer innenfor Ring 2 sier det samme.

-97 prosent opplever at det er vanskelig å finne parkering på oppdrag i sentrum. I feltet der bedriftene kan komme med egne kommentarer, oppgir de at bøter og borttauing er dagligdags. Slik kan vi ikke ha det! sier Solli.

Hun har allerede presentert undersøkelsen for næringsbyråd Kjetil Lund og planlegger å presentere den for samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen senere denne uka. Solli frykter at det blir færre og dyrere håndverkertjenester Oslo fordi færre vil ta på seg oppdrag i sentrum.

-Byrådet må gjøre noe med fremkommeligheten. De kan informere bedre om de næringsparkeringene som faktisk finnes. De kan skrote to-timersregelen slik at håndverkere på oppdrag slipper å flytte bilen hver annen time. Men de kan også instruere Bymiljøetaten om å være mer fleksible når det gjelder å innvilge beboerparkering for næringsdrivende, sier Solli.

Les mer i Aftenposten

Når bedriftene skal svare på hvordan de opplever fremkommelighet og parkering sier de følgende:

«Det er som regel fullt av biler. Må lesse av ute på gata noe som fører til stopp i trafikken og frustrasjon». Gartnerhagen AS, Oslo
«Vi tar ikke arbeid på Sørenga, Bar Code, Aker brygge eller innenfor Ring 1 pga parkering. Nå vurderer vi også bare å ta jobber utenfor byen, og flytte kontoret ut av sentrum» AS De Forenede Snekkere, Oslo.

«Vi vurderer å si nei til oppdrag i Oslo etterhvert. Parkering og vareleveranser bruker vi mye ekstra tid og penger på». Tre I Bygg AS, Kolbotn

«Vi får ikke arbeidsro i sentrum. Vi må konsentrere oss mer om å ikke få bot en oppdraget. Får bøter oftere. Dette øker kundens kostnader vesentlig». Rune Skutle, Bærum

Fakta: NHO Oslo og Akershus har gjort en spørreundersøkelse blant våre 5500 medlemmer. 337 medlemmer som leverer eller mottar varer innenfor Ring 1, 2 eller 3 har svart.
Hvem er respondentene: I sum representerer de 9425 årsverk og 43 milliarder kroner i omsetting
NB: Bedriftene har gitt oss tillatelse til å bruke deres kommentarer