Har du hørt om sykemeldt i jobb-ordningen?

Publisert 19.10.15

Oslo og Akershus

Forsøksprosjektet "Sykmeldt i jobb" er i gang for virksomheter i Akershus. Prosjektet skal undersøke om utprøving av oppgaver, tilrettelegging og aktivitet kan bidra til at flere sykmeldte kan jobbe noe, heller enn å være 100 prosent sykmeldt.

Ordningen gjelder for 100 prosent sykmeldte som er ansatt i virksomheter som ligger i Akershus. Det spiller ingen rolle hvor den sykmeldte er bosatt, og alle virksomheter oppfordres til å benytte seg av ordningen, også de uten IA-avtale.

Ordningen skal benyttes til avklaring, av tilretteleggings- og aktiviseringsmuligheter for den sykmeldte, og kan benyttes i 14 dager ut over arbeidsgiverperioden.

Ordningen bygger på en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og den sykmeldte, og forutsetter ikke godkjenning av NAV-kontor eller sykmelder. Når det er enighet om å benytte ordningen, melder arbeidsgiver inn deltakelse via en egen nettside for forsøket. Her kan du også lese mer om ordningen.

I første omgang er det virksomheter i Akershus som skal prøve ut Sykmeldt i jobb. Forsøket pågår i perioden 4. mai 2015 – 15. april 2017, og etter endt prøveperiode skal ordningen evalueres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Forsøket er initiert av Arbeids- og sosialdepartementet, etter forslag fra partene i arbeidslivet (IA-avtalen 2014-2018).

Les mer på forsøkets egen nettside