Her er de!

Kull 3 i NHO Oslo og Akershus startet sist uke på sin Global Future-karrierereise. De er håndplukket av NHO blant 150 søkere.

Tatiana Clausen og Yasin M. Jana foran sine GF-kollegaer i kull 3. Foto: Siw Grindaker.

Publisert 18.11.14

Oslo og Akershus, Global Future

De har svært mange master- og noen doktorgrader seg imellom, i tillegg til global kompetanse og et mangfoldig spekter av fagfelt. De ønsker å få større påvirkning og bidra med mer i det norske arbeidslivet, men har likevel en litt mer kronglete vei å gå før de får vist frem sine egenskaper og brukt sine evner.  Nå starter en spennende reise for oss alle,  sier Torhild Hallre, prosjektleder i NHO Oslo og Akershus.  Vi skal følge de i nesten 1,5 år, og erfaringsmessig har 2/3 positive karrierebevegelser allerede mens de er i programmet.  Her i vår region er tallet enda høyere, sier en fornøyd prosjektleder.  

NHO er opptatt av at bedriftene i vår region får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Resultatene fra NHOs kompetansebarometer viser at 50% av bedriftene ikke får tak i relevant kompetanse, og av den grunn må la være å påta seg oppdrag, vokse eller må takke nei til kunder. Særlig gjelder dette bedrifter innen energi, olje og gass, industri og kunnskapsintensiv tjenesteyting. Gjennom Global Future prosjektet synliggjør vi viktig kompetanse for næringslivet. Samtidig er det viktig at vi mobiliserer denne kompetansen for nøkkelroller, ledelse og styrearbeid. Det vil gi relevant kompetanse på rett sted og ikke minst mer mangfold i sammensetningen av ledergrupper.

Global Future kull 3 består av 25 personer med høy utdannelse i alderen 25-45 år og har 20 forskjellige kulturelle baktepper.  Ta gjerne kontakt dersom din bedrift søker nye personer på høyt nivå!

Du får opp navnet på alle deltakerne med fagfelt her