Historisk gjennombrudd for vei og bane i Osloregionen

- Våre innspill om å satse på hovedstadsregionen hvor det bor mest folk, har fått gjennomslag, sier regiondirektør Nina Solli.

Publisert 05.04.17

Oslo og Akershus, Samferdsel

- Milliarder til prosjekter i vår region vil bedre fremkommeligheten for pendlere og varetransport.

- Vi er spesielt fornøyd med milliardene til t-banetunnel og Fornebubane. En byggestart på Fornebubanen i 2021 er bra. Satsing på E18 som innebærer at hele strekningen bygges uten opphold er viktig. Oppgradering av Alnabruterminalen er også svært viktig. Alle disse prosjektene står øverst på bedriftenes ønskeliste, sier Solli.

- Dette er en god start, men i vil selvsagt følge med de enkelte statsbudsjett framover for å sikre at pengene faktisk bevilges og planen oppfylles, sier Solli.

Her er våre prioriterte prosjekter