Hun skal lede NHOs Viken-satsing

Nina Solli, som i dag er regiondirektør i NHO Oslo & Akershus, er valgt til å lede NHOs arbeid på vei mot en sammenslått NHO-region i Viken og Oslo.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Moment Studio

Publisert 08.06.18

Buskerud, Oslo og Akershus

NHO besluttet i 2017 å følge Stortingets vedtatte struktur for Norges fremtidige regioner og har allerede gjennomført regionreformen i de øvrige regioner i landet. Nå gjenstår sluttføringen av en regionprosess i Viken og Oslo og målet er å kunne ha en ny modell klar i løpet av høsten 2018.

Til å lede dette arbeid som skal gjøres i tett samarbeid med de regionale styrene i NHO Buskerud, NHO Østfold og NHO Oslo & Akershus har NHO utpekt regiondirektør Nina Solli. Dagens regionstruktur og regionledelse videreføres inntill videre og frem til man har gjennomført årsmøter og vedtak i de tre berørte regioner.

- Vi er svært glad for at Nina Solli skal lede utviklingen av NHO region for Viken og Oslo. Nina har bred erfaring som regiondirektør og kjenner NHO og våre medlemsbedrifter svært godt. Det gjør henne svært godt skikket til å ta prosessen videre til beste for NHOs medlemmer, sier områdedirektør Christian Chramer i NHO.