Hva betyr statsbudsjettet for bedriftene i regionen?

Statsbudsjettet for 2015 inneholder noen positive nyheter for næringslivet i regionen, mener Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Publisert 10.10.14

Oslo og Akershus

-          I motsetning til tidligere statsbudsjett foreslår denne regjeringen mer midler til samferdsel for å følge opp store deler av prioriteringene i NTP. Det er i tillegg positivt at regjeringen styrker veksttilskuddet til kommuner med høy befolkningsvekst, for at de skal kunne investere i bedre infrastruktur og tjenester, sier Nina Solli.

Positive nyheter i statsbudsjettet for regionen:

  • Ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For Oslo økes investeringsrammen fra 112 millioner kroner til 196,3 millioner kroner og for Akershus økes investeringsrammen fra mot 139 millioner kroner i 2014 til 234,7 millioner kroner.
  • Det bevilges 25 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen og regjeringen gjentar løftet om en statlig andel på 50 prosent.
  • 1,2 milliarder kroner skal brukes på planlegging og tomtekjøp for samferdselsprosjekter. Store deler av midlene satt av til grunnerverv er prioritert på strekningen Lysaker – Ramstadsletta på E18 i Akershus.
  • 3,087 milliarder kroner bevilges til Follobanen.
  • Regjeringen styrker veksttilskuddet med 393 millioner kroner for å sette kommunene i stand til å utvikle infrastruktur og tjenester i takt med befolkningsutviklingen. Oslo kommune får 112 millioner kroner av disse midlene, Ullensaker kommune får 16 millioner kroner og Eidsvoll kommune får 10 millioner kroner.
  • Øker tildelingen fra 7,5 til 14 millioner kroner i Lektor 2-ordningen. I regionen er det NHO Oslo og Akershus som drifter ordningen.

Bekymret for alnabruterminalen
Det er satt mellom 30 og 50 millioner kroner i 2015 for å gjennomføre fornyingsarbeider på Alnabruterminalen. Disse arbeidene gjennomføres i påvente av avklaring av framtidig løsning for ny godsterminal på Alnabru.

-          Alnabruterminalen er navet i varetransporten både lokalt og nasjonalt. Terminalen er derfor en viktig sak for NHO Oslo og Akershus og vi er derfor utålmodige for å få på plass en endelig plan for å gjøre de nødvendige større investeringene for å få en velfungerende godsterminal, sier Solli.

Regjeringen svikter frisørene
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 heve momsgrensen for netthandel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Budsjettforslaget vil føre til at frisørsalonger og butikker vil få hard konkurranse fra utenlandsk netthandel.

-       Momsgrensen er konkurransevridende fordi det er umulig for frisører for eksempel å kunne tilby like billige hårprodukter som utenlandske aktører som slipper å betale moms. NHO ønsker derfor at fribeløpsgrensen fjernes, slik at norske butikker får en rettferdig konkurranse, sier Solli.

Bjørn Næss, adm. dir. i NHO Handel, mener alle varer under kr 500,- må fritas for MVA når regjeringen øker fribeløpet for netthandel fra utlandet. Les mer om dette her