Hva er viktigst for din bedrift?

- Bedrifter med færre enn 100 ansatte står for mer enn halvparten av næringslivets verdiskaping. Derfor jobber NHO nå med å spisse politikken for småbedrifter, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Regiondirektør Nina Solli møtte daglig leder Reidar Magnussen på bedriftsbesøk hos Proline på Frysja. Fotograf: Siri Baastad

Publisert 22.02.18

Oslo og Akershus

-Nå spør vi de små og mellomstore bedriftene: Hva er de viktigste sakene for dere? sier Solli.

-Vi i NHO Oslo og Akershus besøker flere bedrifter ukentlig. Vi har tett og ofte kontakt med medlemmene. Likevel spør vi nå: Hva er den viktigste politiske saken for din bedrift? Ingen sak er for liten. Er det svart arbeid, er det fremkommelighet eller er det skatt som opptar deg? Eller er det noe helt annet? spør Solli.

NHO har 25.725 medlemsbedrifter. 5540 av disse er i Oslo og Akershus. 299 av disse bedriftene har flere enn 100 ansatte. 95 prosent av medlemmene er små og mellomstore bedrifter med færre enn 100 årsverk.

-Medlemsundersøkelsen viser at den viktigste årsaken til at små og mellomstore bedrifter velger NHO-medlemskap, er fellesskapets evne til å påvirke sentrale og lokale myndigheter. I tillegg kommer selvsagt tilgang til faglig ekspertise innen arbeidsgiverspørsmål.

-Vi arbeider kontinuerlig med å få gjennomslag for de sakene medlemmene melder inn som viktige. Skal vi lykkes med dette arbeidet, må vi prioritere de sakene som medlemmene bryr seg om. Derfor ber vi deg om å sende oss innspill her. Du kan også kontakte oss på telefonen eller på Facebook.