Hvilke kommuner er best for næringslivet?

NHO har gjennomført kommuneNM 2014, som måler norske kommuners vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Kåringen rangerer kommunene i forhold til 19 faktorer som er viktige for næringslivet. I Oslo og Akershus har vi 7 kommuner blant de 20 beste i landet.

Publisert 22.08.14

Oslo og Akershus

Kommunene rangeres ut fra statistikk og prestasjoner innen arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal attraktivitet og kommuneøkonomi

Bedriftenes konkurransefortrinn starter ofte lokalt i bedriftenes eget nærmiljø. Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er derfor avgjørende for mange bedrifters konkurranseevne. Samtidig er vekst og utvikling i lokalt næringsliv er samtidig viktige for å skape og opprettholde attraktive kommuner.  I oversikten under ser du rangeringen over de beste kommunene i Oslo/Akershus, og hvilken plass de ble rangert på i forhold til resten av  landet.

 

                                               Rangering

 

1.

Bærum

2

2.

Oslo Kommune

3

3.

Asker

7

4.

Ås

8

5.

Nittedal

12

6.

Ullensaker

13

7.

Skedsmo

20

8.

Sørum

23

9.

Oppegård

25

10.

Lørenskog

34

11.

Gjerdrum

36

12.

Rælingen

40

13.

Frogn

43

14.

Ski

47

15.

Vestby

49

16.

Fet

57

17.

Nesodden

58

18.

Nannestad

70

19.

Eidsvoll

86

20.

Nes (Ak.)

89

21.

Aurskog-Høland

113

22.

Enebakk

145

23.

Hurdal

275

 

 

For mer informasjon, klikk her (https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/Kommunekaringer/