Ingen krise i boligmarkedet

- Kommunene må fortsette å regulere til boliger i Akershus og Oslo, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Boligbygging Fotograf: iStockPhoto

Publisert 08.08.17

Oslo og Akershus

Og hun utdyper: - Hvis vi ser boligbehov i forhold til SSBs prognoser for befolkningsvekst, bygges det ikke for mye per i dag, sier Solli.

- Det bygges ikke for mye, men vi ser en mer normalisering av et marked. Vi hadde et godt salg i fjor, det var et stort etterslep. Nå er det viktig at kommunene fortsetter å regulere i samme omfang som før. Det blir ikke for mange boliger av det. Leilighetsmarkedet regulerer seg selv siden entreprenørene må ha solgt 50 – 70 prosent av leilighetene før man igangsetter byggeprosjektet.

- Tallene som Boligprodusentenes Forening la fram i dag viser at salget av boliger har falt i Oslo. Dette er fordi man sammenligner andre kvartal 2017 mot andre kvartal 2016. Da er det viktig å ha med seg at salgstallene for andre kvartal 2016 var eksepsjonelt høye.

Svingningene i salgstall og pris går først og fremst ut over leiligheter i Oslo. Småhus og eneboliger ligger mer stabilt.

-Det var også unormal høy prisvekst i Oslo i fjor. Nå har denne stabilisert seg. Det er bra. Etter en prisvekst på 20 prosent ble det en justering. Det er normalt, ingen markeder kan fortsette med en sånn vekst over tid. Høy pris på bolig fører til en uønsket pris- og lønnsvekst. Konsekvensen ble at enslige og folk med vanlig inntekt kom seg ikke inn på boligmarkedet. Det kan også føre til at folk flytter lengre fra arbeidsplassen sin, sier Solli.

-Det har vært hevdet at prisene faller fordi det er for mange boliger til salgs. Det er ikke tilfelle. Når bankene strammer inn (begrensning på fem ganger inntekt), går det ut over boligsalget. Det er det vi ser nå, sier Solli.

I Akershus er det bedre balanse mellom befolkningsvekst og boligutbygging. Mange kommuner har vært flinke til å regulere for boligformål. Særlig på Romerike er befolkningsveksten formidabel.