Innstramming nå er helt feil medisin

NHO-bedriftene i Oslo og Akershus opplever markedssituasjonen noe bedre enn bedriftene i resten av landet. Men de er ikke like optimistiske med tanke på 2016

Publisert 30.12.15

Oslo og Akershus

Siste kvartal har både markedssituasjonen og utsiktene fremover blitt markert forverret i vår region, spesielt sammenlignet med øvrige Østlandsregioner. Det er utfordrende tider for oljebransjen. Avgjørende for resten av arbeidsmarkedet er utviklingen innenfor IKT og forretningsmessig tjenesteyting. Byggebransje, handel og reiseliv går bra. Lav kronekurs er også heldig for den eksportrettede delen av næringslivet. I denne situasjonen er det er svært viktig at myndighetene fortsatt fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

De siste årene har arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus utviklet seg noe bedre enn landet for øvrig. I 2015 har det vært en sysselsettingsoppgang på 1,3 prosent. Man regner med en sysselsettingsvekst på 0,5 prosent i vår region i 2016, mens SSB spår en ledighet på rundt 5 prosent på landsbasis.

NHO Oslo og Akershus er den største regionen i NHO. Variasjonen på medlemsbedriftene er derfor også stor. Både store bedrifter med kontorer i mange land som Telenor og rørleggeren med kontor i bilen er begge medlemsbedrifter hos oss. De fleste av våre medlemsbedrifter er små og mellomstore bedrifter. Vi skal tale begges sak.

Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter. Det er særlig små og mellomstore bedrifter som rammes av dette. Les også intervju i Budstikka

Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet.

Det er også behov for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling. Å få til et bredt forlik om en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping neste år.

Veksten i norsk økonomi er svak nå ved slutten av året. NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.